BD-170319-Apo-5920-Elysia-marginata-(Pease.-1871).jpg
Elysia marginata (Pease. 1871) - Apo, Philippines, 2017