BD-141018-Komodo-5376-Ancylomenes-saravasti-(Okuno.-2002).jpg
Ancylomenes saravasti (Okuno. 2002) - Komodo, Indonesia, 2014