BD-170319-Apo-5901-Pomacentrus-moluccensis.-Bleeker.-1853---Lemon-damsel.jpg
Pomacentrus moluccensis. Bleeker. 1853 - Lemon damsel - Apo, Philippines, 2017