BD-141018-Komodo-5504-Pterois-mombasae-(Smith.-1957)-[Frillfin-turkeyfish].jpg
Pterois mombasae (Smith. 1957) - Frillfin turkeyfish - Komodo, Indonesia, 2014