BD-130714-Maldives-0628-Arothron-meleagris-(Anonymous.-1798)-[Guineafowl-puffer].jpg
Arothron meleagris (Anonymous. 1798) - Guineafowl puffer - North Ari Atoll, Maldives, 2013