BD-200216-Apo-2627-Chelidonura-varians.-Eliot.-1903.jpg
Chelidonura varians. Eliot. 1903 - Apo, Philippines, 2020