BD-141013-Komodo-4720-Zebrida-adamsii.-White.-1847.jpg
Zebrida adamsii. White. 1847 - Komodo, Indonesia, 2014