BD-141018-Komodo-5576-Lurymare-katoi.-Poulter.-1975.jpg
Lurymare katoi. Poulter. 1975 - Komodo, Indonesia, 2014